-->
☢ ☢   Любите Родину - Мать вашу!        Якщо ви не боретеся за свої права, у вас їх заберуть!        Заявка на кредит онлайн        Наш Телеграм канал        Бесплатные кредитные карты        Реклама в анонімних оголошеннях    ☢ ☢

20.04.2015

Право вибору пільг та компенсацій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

26 березня 2015 
Законом України від 28.12.2014 № 76-VІІІ „Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України”, що набув чинності з 01.01.2015, було внесено зміни до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, у зв’язку з чим стаття 60 набула наступної редакції: „Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які мають одночасно право на інші пільги та компенсації, передбачені законодавством України, надаються за їх вибором пільги та компенсації відповідно до одного із законів України”.


Зміст вказаної норми необхідно розглядати у системному зв’язку з іншими положеннями як цього Закону, так і інших законів, що передбачають соціальні гарантії громадян.

Зокрема, вказаний Закон передбачає можливість одночасного регулювання пільг та компенсацій постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи особам різними законодавчими актами. Так, згідно із статтею 13 цього Закону держава бере на себе відповідальність за завдану шкоду громадянам та зобов’язується відшкодовувати її за матеріальні втрати, що їх зазнали громадяни та їх сім’ї у зв’язку з Чорнобильською катастрофою, відповідно до цього Закону та інших актів законодавства України. Також для працівників, які працюють (перебувають у відрядженні) на територіях радіоактивного забруднення, окрім передбачених цим Законом підвищених термінів відпусток, встановлено, що в усіх випадках тривалість щорічної відпустки не повинна бути меншою за передбачену законодавством України для будь-якої категорії працівників. За працівниками, які отримують відпустку більшої тривалості, ніж передбачено цим Законом, її тривалість зберігається (стаття 47).

У статті 55 цього Закону зазначається, що потерпілим від Чорнобильської катастрофи, які відпрацювали на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 (чоловіки - 10 років і більше, жінки – 7 років 6 місяців і більше), вік виходу на пенсію зменшується додатково на два роки понад передбачений цією статтею, а за списком № 2 (чоловіки - 12 років 6 місяців і більше, жінки - 10 років і більше), вік виходу на пенсію зменшується додатково на один рік понад передбачений цією статтею. Призначення та виплата пенсій названим категоріям провадиться відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" і цього Закону. 

Пенсії військовослужбовцям призначаються з їх грошового забезпечення згідно з цим Законом та іншими законодавчими актами.Військовослужбовцям пенсії по інвалідності, а членам їх сімей пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи за їх бажанням можуть призначатися на умовах і в порядку, визначених законодавством України для осіб, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, що їх вони дістали при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків) або відповідно до статті 54 цього Закону. Особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок чого стали інвалідами, пенсія по інвалідності обчислюється відповідно до цього Закону або за бажанням цих осіб з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, що був встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження (стаття 59 цього Закону).

Крім того, право вибору окремої альтернативної пільги чи компенсації, передбачених різними законами, закріплено й у інших законодавчих актах. Наприклад, у статті 38-2 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» безпосередньо встановлено, що у випадках, коли іншими нормативно-правовими актами передбачені норми, що підвищують встановлений цим Законом рівень соціального захисту інвалідів, застосовуються положення тих нормативно-правових актів, які визначають найбільший рівень соціального захисту інвалідів. Якщо інвалід має право на одну і ту ж пільгу за цим Законом і одночасно за іншим нормативно-правовим актом, пільга йому надається лише за одним з них за його вибором (незалежно від підстави встановлення пільги). Для прикладу можна навести ситуацію, коли особа має право на санаторно-курортне лікування за двома чи більше законами в залежності від окремих подій в своєму житті, що надали право на певний статус та відповідні державні гарантії, то вона має вибрати, за яким із цих законів скористається можливістю на таке лікування. 

З огляду на зазначене, не вбачається підстав розуміти положення статті 60 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” як таке, що вимагає від особи вибору всього комплексу наданих пільг і компенсацій лише за одним із законів.

Наведений вище навіть стислий аналіз законодавства об’єктивно зумовлює висновок, що у випадку, якщо особі надається певний статус за двома чи більше законами України (як от за законами України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” та „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” або іншими законами), а деякі пільги є однотипними, то за особою залишається право вибору окремої пільги чи компенсації, а не щодо усього комплексу пільг і компенсацій за окремим законом в цілому (і відмови від наданих їм прав на пільги і компенсації за іншими законами загалом).

Комментариев нет:

Отправить комментарий