-->

18.05.16

УПФУ, позбавляючи чорнобильця-переселенця пенсії, діяло протиправно

На жаль, в останні часи, все частіще доводиться стикатися з порушенням прав громадян самого різного роду. Але забирати у людини, яка вже позбавлена свого житла і вимушена десь наймати куточок, як внутришньо переміщена особа, останні засоби існування - це вже верх цинізму. 

Але такі випадки трапляються. Саме про такий йдеться у рішенні Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області  № 320/1542/16-а від 01.04.2016 року.


Дата набрання законної сили: 25.04.2016

Державний герб України
Дата документу 01.04.2016 


Справа № 320/1542/16-а
(2а/320/87/16)
П О С Т А Н О В А
І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И
«01» квітня 2016 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:
головуючого судді Кучеренко В.В.
за участю секретаря Прозоровій Т.О.
представників: відповідача ОСОБА_1, третьої особи ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Мелітополі справу, відкриту за адміністративним позовом ОСОБА_3 до Мелітопольського обєднаного управління пенсійного фонду України в Запорізькій області, за участю третьої особи управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області про визнання протиправними дій та зобовязання поновлення виплати пенсії

В С Т А Н О В И В:
Позивач звернувся до суду з адміністративним позовом, в якому просить визнати дії УПФ України в м. Мелітополі протиправними, зобовязати УПФ України в м. Мелітополі на підставі ст. 256 КАС України негайно відновити виплату пенсії, єдиного джерела доходу, звільнити від судового збору та розглянути позачергово на протязі 10 днів з моменту отримання позову так як його залишили без засобів існування.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що з березня 2015 року, позивач знаходиться в м. Мелітополі як вимушений переселенець з зони проведення АТО та знаходиться на пенсійному обліку в Мелітопольському обєднаному управлінні пенсійного фонду України в Запорізькій області. Підставою для постановки на облік є довідка переселенця завірена міграційною службою. 01 березня 2016 року позивач дізнався що його позбавили пенсії незаконним способом, тим самим поставили під загрозу його існування, чим нанесли позивачу матеріальну та моральну шкоду.

Позивач в судовому засіданні підтримав позовні вимоги в повному обсязі та суду пояснив, що з 23.03.2015 року він як вимушений переселенець проживає в ІНФОРМАЦІЯ_1. 26.02.2016 року правління соціального захисту його повідомило, що йому припинили виплату пенсії. Тому просить суд поновити йому виплату пенсії.

Представник відповідача - Мелітопольського обєднаного управління пенсійного фонду України в Запорізькій області позовні вимоги не визнала та суду пояснила, що виплата пенсій внутрішньо переміщеним особам проводиться органами Пенсійного фонду України на підставі Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, відповідних списків, які надаються щомісяця структурними підрозділами соціального захисту населення. Відповідальні за ведення Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб є управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області. У звязку з тим, що управління соціального захисту населення в березні місяці не внесли позивача ОСОБА_3 до єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб йому припинилась виплата пенсії.

Представник третьої особи - управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області проти задоволення позову заперечувала та суду пояснила, що ОСОБА_3 є внутрішньо переміщеною особою та знаходиться на обліку в управлінні соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області з 24.03.2015 року, що підтверджується відповідною довідкою від 24.03.2015 року, яка була дійсна до 25.03.2016 року. З 01.03.2016 року соціальні виплати було призупинено, поновлення яких можливо лише після написання заяви про поновлення реєстрації та надання документів, які підтверджують факт проживання. Позивач відмовився надавати до управління довідку про місце проживання, яка підтверджує правомірність соціальних виплат. Після чого було зроблено акт обстеження матеріально-побутових умов сімї та 15.03.2016 року поновлено у базі виплат управління і 16.03.2016 року у базі Мелітопольського обєднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області. Після закінчення періоду виплати допомоги, як внутрішньо переміщеної особи, ОСОБА_3 потрібно було звернутися до управління для оформлення допомоги на новий період у лютому місяці 2016 року. Але позивач до управління звернувся лише 29.03.2016 року. Допомога була призначена з 29.03.2016 по 23.09.2016 у розмірі 1074,00 грн. відповідно до рішення від 30.03.2016.

Суд, вислухавши доводи позивача, що викладені в позовній заяві, доводи представника відповідача, заперечення представника третьої особи, дослідивши інші матеріали справи, вважає, що позов підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 2 КАС України, передбачено, що завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

Згідно з вимогами частини 2 статті 19 КАС України адміністративні справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, які прийняті (вчинені, допущені) стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи (їх об'єднань), вирішуються за вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання (перебування, знаходження) цієї особи-позивача, або адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Якщо така особа не має місця проживання (перебування, знаходження) в Україні, тоді справу вирішує адміністративний суд за місцезнаходженням відповідача.

Як вбачається з вимог ч.1 ст.69 КАС України, доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів.

У відповідності до вимог ч.1 ст.71 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги і заперечення.

Згідно з вимогами ч.2 ст. 71 КАС України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності субєкта владних повноважень обовязок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Розглядаючи справи щодо протиправності рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Статтею 55 Конституції України передбачено що права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Стаття 56 кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

Згідно ст. 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Згідно довідки про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції від 24.03.2015 № НОМЕР_1 ОСОБА_3 є внутрішньо переміщеною особою та знаходиться на обліку в управлінні соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області з 24.03.2015 /а.с. 4/.

Відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого Постановою КМУ від 01.10.2014 № 509, довідка є документом, який видається внутрішньо переміщеній особі. Для отримання довідки повнолітня внутрішньо переміщена особа звертається особисто або через законного представника із заявою про взяття на облік, форму якої затверджує Мінсоцполітики, до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад.

Судом встановлено що на адресу управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області у лютому 2016 року з метою виконання Постанови КМУ від 18.02.2016 № 136 «Про затвердження Порядку здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообовязкового державного соціального страхування» надійшли листи Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації від 18.02.2016 № 02.19, від 23.02.2016 № 02.19/2, від 24.02.2016 № 02.22; лист Міністерства соціальної політики від 16.02.2016 № 672/0/10-16/081 та лист Управління служби безпеки України СБУ від 18.02.2016 № 59/6/1-130, в яких було повідомлено про необхідність призупинення обліку та соціальних виплат з 01.03.2016. Поновлення обліку та соціальних виплат можливе лише після написання заяви про поновлення реєстрації та надання документів, які підтверджують факт проживання або актами перевірки факту проживання /а.с. 35,36,37,38,39,40/.

Відповідно до акту обстеження матеріально-побутових умов сімї, що є підставою для підтвердження проживання позивача у м. Мелітополь та підставою для правомірного отримання усіх соціальних виплат у м. Мелітополь, було підтверджено факт проживання ОСОБА_3 Ю,В. в м. Мелітополі та поновлено його у базі виплат управління 15.03.2016 року, і у базі Мелітопольського обєднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області 16.03.2016 року /а.с.33/.

Крім того, судом встановлено та не оспорювалось сторонами, позивач, як учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, перебуває на обліку в управлінні соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області та користується пільгами та компенсаційними виплатами передбаченими Законом України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Відповідно до п. 6 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи строк дії довідки становить шість місяців з дати її видачі. У разі продовження дії обставин, що визначені в статті 1 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» строк дії такої довідки може бути продовжений на наступні шість місяців.

Однак пункт 6 було доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ України № 636 від 26.08.2015 року, вже після отримання довідки від 24.03.2015 № НОМЕР_1 ОСОБА_3 про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції яка є дійсною до 25.03.2016 року.

Відповідно до ст. 5 КАС України адміністративне судочинство здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Згідно ст. 8 КАС України суд при вирішенні справи керується принципом верховенства права, відповідно до якого зокрема людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Звернення до адміністративного суду для захисту прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Відповідно до вимог ст. 22 Конституції України при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
Статтею 58 Конституції України передбачено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Вказане положення знайшло своє підтвердження в рішенні Конституційного Суду України, від 09 лютого 1999 року у справі № 1-7/99, згідно якого положення частини першої статті 58 Конституції України про те, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи, треба розуміти так, що воно стосується людини і громадянина (фізичної особи).

Таким чином, суд вважає, що довідка 24.03.2015 № НОМЕР_1 видана ОСОБА_3 була дійсна на підставі Постанови КМ України № 509 від 01.10.2014 року до 25.03.2016 року, а тому призупинення виплати пенсії відповідачем є протиправним.

Посилання відповідача про необхідність призупинення виплати пенсії позивачу надійшла від управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області суд вважає безпідставними, так як постановка на облік та виплата пенсії, особі, переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції проводиться на підставі довідки, встановленої постановою КМ України № 509 від 01.10.2014 року, яку ОСОБА_3 надав своечасно і яка була дійсна до 25.03.2016 року.

Відповідно до заяви ОСОБА_3, 29.03.2016 року звернувся до управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області з заявою про поновлення йому виплати з 01.04.2016 року по 01.10.2016 року /а.с.30/.

24.03.2016 року ОСОБА_3 звернувся до управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області з заявою про продовження довідки № 3102 внутрішньо переміщеної особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України та проведення антитерористичної операції з 24.03.2016 року у звязку з закінченням строку дії, після чого вказану довідку йому було продовжено терміном до 23.09.2016 року /а.с.31,32/.

Відповідно до п. 7-1 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи Уповноважений орган щодня формує та направляє в електронній формі відповідному територіальному підрозділу ДМС перелік осіб, яким видана довідка. Під час видачі довідки посадова особа уповноваженого органу інформує внутрішньо переміщену особу про обовязок повідомити протягом 10 днів відповідному територіальному підрозділу ДМС про фактичне місце проживання, а також про зміну фактичного місця проживання або повернення до покинутого місця проживання. Територіальний підрозділ ДМС у триденний строк після повідомлення внутрішньо переміщеною особою про фактичне місце проживання проводить перевірку наведених у довідці відповідних відомостей, проставляє у разі підтвердження таких відомостей на зворотному боці довідки відмітку про реєстрацію місця проживання осіб, зазначених у довідці, та щодня подає в електронній формі уповноваженому органові відповідну інформацію. 29.03.2016 позивачу у довідці була зроблена відмітка про реєстрацію місця фактичного проживання /а.с.31 зворот/.

Відповідно до абз. 1 п. 1 постанови КМУ від 05.11.2014 № 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» встановлено, що призначення та продовження виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообовязкового державного соціального страхування внутрішньо переміщеним особам здійснюються за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509.

Відповідно до вимог ст. 162 КАС України, при вирішенні справи по суті суд може задовольнити позов повністю або частково чи відмовити в його задоволенні повністю або частково.

Отже, необхідною умовою для звернення особи до суду з адміністративним позовом є обовязкова наявність порушення прав, свобод чи інтересів цієї особи у сфері публічно-правових відносин. Якщо за результатами розгляду справи факту такого порушення не встановлено, у адміністративного суду немає правових підстав для задоволення позову.

Згідно ст. 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються вимоги, з огляду на викладене суд приходить до висновку, що вимоги позивача в цій частині позову задоволенню не підлягають.        

На підставі вищезазначеного судом було встановлено, що на підставі акту , який підтверджує факт проживання, позивача ОСОБА_3 його було поновлено 15.03.2016 року у базі виплат управління соціального захисту населення та 16.03.2016 року у базі Мелітопольського обєднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області, а тому приходить до висновку про визнання дій Мелітопольського обєднаного управління пенсійного фонду України в Запорізькій області в частині призупинення виплати пенсії ОСОБА_3 протиправними, в іншій частині позовних вимог суд вважає за необхідне відмовити, так як відповідно наданої довідки № 835303/51 від 31.03.2016 року ОСОБА_3 поновлена виплата пенсії.

Керуючись ст.22,5556,5864 Конституції України, Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого Постановою КМУ від 01.10.2014 № 509, Порядком про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам затвердженого Постановою КМУ від 01.10.2014 № 505, ст.ст. 2458,11,17-194869-7299122158159161162163, КАС України», суд

П О С Т А Н О В И В:

Позов ОСОБА_3 до Мелітопольського обєднаного управління пенсійного фонду України в Запорізькій області, за участю третьої особи управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області про визнання протиправними дій та зобовязання поновлення виплати пенсії задовольнити частково.

Визнати дії Мелітопольського обєднаного управління пенсійного фонду України в Запорізькій області в частині призупинення виплати пенсії ОСОБА_3 протиправними.

В іншій частині позову ОСОБА_3 відмовити.

Стягнути з Мелітопольського обєднаного управління пенсійного фонду України в Запорізькій області в дохід держави судовий збір у розмірі 275 гривень 60 копійок.

На постанову може бути подана апеляційна скарга до Дніпропетровського адміністративного апеляційного суду через Мелітопольський міськрайонний суд протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Суддя:                                                                                          В.В.Кучеренко

Немає коментарів:

Дописати коментар