-->

08.12.17

Про зв'язок захворювання з дією іонізуючого випромінення

Друкувати   Шрифт:   або Ctrl + mouse wheel
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.05.1997  № 150

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
26 вересня 1997 р. 
за № 448/2252
Про затвердження нормативних актів щодо хвороб, при яких може бути встановлений причинний зв'язок з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС
{Додатково див. Накази МОЗ № 324 від 16.11.98№ 292 від 15.12.99}
{Із змінами, внесеними згідно з Наказами 
Міністерства охорони здоров'я 
№ 213 від 06.06.2001 
№ 213 від 13.06.2002}
{Додатково див. Наказ Міністерства охорони  здоров'я № 62 від 31.01.2012 - Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 324 від 03.05.2012}
{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я 
№ 441 від 14.06.2012}
Відповідно до статті 12 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та доручення Кабінету Міністрів України від 25 квітня 1997 р. № 4518/52 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:
2. Пропонувати Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:
2.1. Довести Переліки та Інструкцію до відома обласних (міських) спеціалізованих лікарсько-консультативних комісій (спецЛКК) для дорослих і дітей, спеціалізованих медико-соціальних експертних комісій (спецМСЕК) та регіональних міжвідомчих експертних комісій для застосування та керівництва у роботі.
2.2. Провести семінар-нараду із заступниками головних лікарів центральних районних (міських) лікарень (районних територіальних медичних об'єднань) з експертизи непрацездатності, головами районних ЛКК, лікарями медико-соціальних експертних комісій по вивченню Інструкції та її практичному застосуванню на місцях.
3. Головам Центральної міжвідомчої експертної комісії (Романенко А.Ю.) та Центральної дитячої спеціалізованої лікарсько-консультативної комісії (Куриленко М.А.) користуватися у роботі затвердженими Переліками та Інструкцією.
4. Начальнику Головного управління з медичних проблем аварії на ЧАЕС і радіаційного захисту населення (Бобильова О.О.) довести Переліки та Інструкцію до спеціалізованих медичних установ Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки та Міністерства оборони, які здійснюють експертизу причинного зв'язку хвороб з впливом наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Богатирьову Р.В.
Міністр
А.М. СердюкЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства охорони 
здоров'я України 
17.05.1997  № 150 
(у редакції наказу Міністерства 
охорони здоров’я України 
14.06.2012  № 441)

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
26 вересня 1997 р. 
за № 448/2252
ПЕРЕЛІК 
хвороб, при яких може бути встановлений причинний зв'язок з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників у дорослого населення, яке постраждало внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС
1 група
Хвороби, розвиток яких пов’язаний безпосередньо з дією іонізуючого випромінювання
1. Променева хвороба.
1.1. Неуточнені ефекти радіації (Т66).
2. Променева катаракта.
2.1. Інша неуточнена катаракта (Н26.6).
3. Радіаційний дерматит:
3.1. Гострий радіаційний дерматит (L58.0).
3.2. Хронічний радіаційний дерматит (L58.1).
3.3. Радіаційний дерматит неуточнений (L58.9).
4. Радіаційний пневмоніт (J70.0).
5. Післярадіаційний фіброз легенів (J70.1).
6. Радіаційний гастроентероколіт (K52.0).
2 група
Хвороби, що виникли у віддалений період
1. Новоутворення.
1.1. Злоякісні новоутворення (С00-С97).
1.2. Новоутворення in situ (D00-D09).
1.3. Доброякісне новоутворення головного мозку та інших частин центральної нервової системи (D33).
1.4. Доброякісне новоутворення інших ендокринних залоз (D35.0; D35.1; D35.2).
1.5. Поліцитемія справжня (D45).
1.6. Мієлодиспластичні синдроми (D46).
1.7. Iншi новоутворення невизначеного чи невідомого характеру лiмфоїдної, кровотворної та спорідненої тканин (D47).
1.8. Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру, iнших та неуточнених локалiзацiй (D48).
3 група
Радіаційно-індуковані захворювання щитоподібної залози
1. Новоутворення.
1.1. Доброякісне новоутворення щитоподібної залози (D34).
2. Ендокринні хвороби, розлади харчування та обміну речовин.
2.1. Порушення щитоподібної залози:
2.1.1. Гіпотиреоз, викликаний медикаментами та іншими екзогенними речовинами (радіоактивним йодом) (Е03.2).
2.1.2. Аутоімунний тиреоїдит (Е06.3).
2.1.3. Інший хронічний тиреоїдит, фіброзний (Е06.5).
4 група
Хвороби, розвиток яких пов’язаний з дією іонізуючого випромінювання та комплексом шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС
1. Ендокринні хвороби, розлади харчування та обміну речовин.
1.1. Цукровий діабет:
1.1.1. Інсулінозалежний цукровий діабет (Е10).
1.1.2. Інсулінонезалежний цукровий діабет (Е11).
2. Розлади психіки та поведінки.
2.1. Органічні, включаючи симптоматичні, психічні розлади:
2.1.1. Інші психічні розлади внаслідок ураження чи дисфункції головного мозку або внаслідок соматичної хвороби (F06).
2.1.2. Розлад особистості, пов’язаний з органічним ураженням головного мозку (F07.0).
2.1.3. Реакція на тяжкий стрес та розлади адаптації (F43).
2.1.4. Стійка зміна особистості після катастрофи (F62.0).
3. Хвороби нервової системи.
3.1. Епізодичні та пароксизмальні розлади:
3.1.1. Транзиторні церебральні ішемічні напади та споріднені синдроми (G45).
3.1.2. Судинні мозкові синдроми при цереброваскулярних хворобах (G46).
3.2. Інші ураження нервової системи:
3.2.1. Енцефалопатія, неуточнена (G93.4).
3.2.2. Судинна мієлопатія (G95.1).
3.2.3. Демієлінізуючі захворювання центральної нервової системи (G35-G37).
4. Хвороби системи кровообігу.
4.1. Хвороби, що характеризуються підвищеним кров’яним тиском:
4.1.1. Ессенціальна (первинна) гіпертензія (І10).
4.1.2. Гіпертензивна хвороба серця (гіпертонічна хвороба з переважним ураженням серця) (І11).
4.1.3. Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням нирок (І12).
4.1.4. Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням серця і нирок (І13).
4.1.5. Вторинна гіпертензія (І15).
4.2. Ішемічна хвороба серця:
4.2.1. Стенокардія [грудна жаба] (І20).
4.2.2. Гострий інфаркт міокарда (І21).
4.2.3. Повторний інфаркт міокарда (І22).
4.2.4. Деякі поточні ускладнення гострого інфаркту міокарда (І23).
4.2.5. Інші форми гострої ішемічної хвороби серця (І24).
4.2.6. Хронічна ішемічна хвороба серця (І25).
4.3. Інші хвороби серця.
4.3.1. Блокади передсердно-шлуночкова та лівої ніжки передсердно-шлуночкового пучка [Гіса] (І44).
4.3.2. Інші порушення провідності (І45).
4.3.3. Пароксизмальна тахікардія (І47).
4.3.4. Фібриляція та тріпотіння передсердь (І48).
4.3.5. Інші порушення серцевого ритму (І49).
4.3.6. Серцева недостатність (І50).
4.4. Цереброваскулярні хвороби.
4.4.1. Субарахноїдальний крововилив (І60).
4.4.2. Внутрішньомозковий крововилив (І61).
4.4.3. Інсульт, не уточнений як крововилив, чи інфаркт (І64).
4.4.4. Закупорення та стеноз прецеребральних артерій, що не призводять до інфаркту мозку (І65).
4.4.5. Закупорення та стеноз церебральних артерій, що не призводять до інфаркту мозку (І66).
4.4.6. Церебральний атеросклероз (І67.2).
4.4.7. Гіпертензивна енцефалопатія (І67.4).
4.4.8. Наслідки цереброваскулярних хвороб (І69).
4.5. Хвороби артерій, артеріол та капілярів:
4.5.1. Атеросклероз артерій кінцівок (І70.2).
5. Хвороби органів травлення.
5.1. Хвороби стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки:
5.1.1. Виразка шлунку (К25).
5.1.2. Виразка дванадцятипалої кишки (К26).
5.2. Хвороби печінки:
5.2.1. Печінкова недостатність, некласифікована в інших рубриках (К72).
5.2.2. Хронічний гепатит, некласифікований в інших рубриках (К73).
5.2.3. Фіброз і цироз печінки (К74).
6. Хвороби органів дихання.
6.1. Хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів:
6.1.1. Слизово-гнійний хронічний бронхіт (J41.1).
6.1.2. Інша уточнена хронічна обструктивна легенева хвороба (J44.8).
6.1.3. Неалергічна астма (J45.1).
6.1.4. Змішана астма (J45.8).
6.1.5. Астма, неуточнена (J45.9).
6.1.6. Бронхоектатична хвороба (J47).
7. Хвороби сечостатевої системи.
7.1. Хронічний нефротичний синдром (хронічна хвороба нирок) (N03).
7.2. Хронічний тубулоінтерстиціальний нефрит (N11).
7.3. Хронічна ниркова недостатність (N18).
{Перелік в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 441 від 14.06.2012}
Завідуючий Сектором 
радіаційної безпеки 
та медичних проблем 
аварії на ЧАЕСВ.О. Лисак


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства охорони 
здоров'я України 
17.05.1997  № 150 
(у редакції наказу Міністерства 
охорони здоров’я України 
14.06.2012  № 441)

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
26 вересня 1997 р. 
за № 448/2252
ПЕРЕЛІК 
хвороб і патологічних станів, ризик виникнення яких підвищується в результаті впливу на організм дитини іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС
1. Новоутворення.
1.1. Злоякісні новоутворення лімфатичної та кровотворної тканини:
1.1.1. Гострі лейкемії (С91.0; С92.0; С93.0).
1.1.2. Хронічні лейкемії:
хронічний мієлолейкоз (С92.1), хвороба Ходжкіна (С81);
неходжкінська лімфома (С82).
1.2. Злоякісні новоутворення всіх органів і систем (С00-D48).
2. Ендокринні хвороби, розлади харчування та обміну речовин.
2.1. Порушення щитоподібної залози:
2.1.1. Гіпотиреоз, викликаний медикаментами та іншими екзогенними речовинами (радіоактивним йодом) (Е03.2).
2.1.2. Аутоімунний тиреоїдит (Е06.3).
2.1.3. Інший хронічний тиреоїдит, фіброзний (Е06.5).
2.2. Цукровий діабет:
2.2.1. Інсулінозалежний цукровий діабет (Е10).
2.2.2. Інсулінонезалежний цукровий діабет (Е11).
3. Розлади психіки та поведінки.
3.1. Органічні, включаючи симптоматичні, психічні розлади:
3.1.1. Інші психічні розлади внаслідок ураження чи дисфункції головного мозку або внаслідок соматичної хвороби (F06).
3.1.2. Розлад особистості, пов’язаний з органічним ураженням головного мозку (F 07.0).
3.1.3. Реакція на тяжкий стрес та розлади адаптації (F43).
3.1.4. Стійка зміна особистості після катастрофи (F62.0).
4. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму.
4.1. Інші апластичні анемії (D61).
5. Хвороби органів дихання.
5.1. Хронічні обструктивні бронхіти (J44).
5.2. Бронхіальна астма інфекційно-алергічного ґенезу (J45).
5.3. Бронхоектатична хвороба (J47) у стадії ремісії та у стадії загострення, з ускладненнями, підтверджена рентгенологічними та бронхологічними методами дослідження.
6. Хвороби органів травлення.
6.1. Виразкова хвороба шлунка (K25) та дванадцятипалої кишки (K26) з безперервно рецидивуючим або ускладненим перебігом з виключенням мікробної етіології.
6.2. Хронічний гепатит (K73) з ускладненим перебігом, частими загостреннями і з порушенням функції печінки.
6.3. Фіброз та цироз печінки (К74) (без посилання на вірусну етіологію).
6.4. Печінкова недостатність (К72).
7. Хвороби сечостатевої системи.
7.1. Хронічний нефротичний синдром (хронічна хвороба нирок) (N03).
7.2. Хронічний тубулоінтерстиціальний нефрит (N11).
7.3. Хронічна ниркова недостатність (N18).
8. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії.
8.1. Природжені вади розвитку нервової системи (Q00-Q07).
8.2. Природжені вади розвитку ока, вуха, обличчя та шиї (Q10 - Q18).
8.3. Природжені вади розвитку системи кровообігу ( Q20 - Q28).
8.4. Природжені вади розвитку органів дихання (Q30 - Q34).
8.5. Природжені вади розвитку: щілина губи та щілина піднебіння (Q35-Q37).
8.6. Інші природжені вади розвитку органів травлення (Q38 - Q45).
8.7. Природжені вади розвитку статевих органів (Q50 - Q56).
8.8. Природжені вади розвитку сечової системи (Q60 - Q64).
8.9. Природжені вади розвитку та деформації кістково-м’язової системи (Q65-Q79).
8.10. Природжений іхтіоз (Q80).
8.11. Природжена алопеція (Q84.0).
8.12. Факоматози, не класифіковані в інших рубриках (Q85).
8.13. Синдром Марфана (Q87.4).
{Перелік в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 441 від 14.06.2012}
Завідуючий Сектором 
радіаційної безпеки 
та медичних проблем 
аварії на ЧАЕСВ.О. Лисак


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства охорони 
здоров'я України 
17.05.1997  № 150 
(у редакції наказу Міністерства 
охорони здоров’я України 
14.06.2012  № 441)

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
26 вересня 1997 р. 
за № 448/2252
ІНСТРУКЦІЯ 
по застосуванню Переліків хвороб, при яких може бути встановлений причинний зв'язок з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників у населення, яке постраждало внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС
І. Загальні положення
1.1. Перелік хвороб, при яких може бути встановлено причинний зв’язок з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників у дорослого населення, яке постраждало внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, затверджений наказом МОЗ України від 17 травня 1997 року № 150, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 вересня 1997 року за № 448/2252 (у редакції наказу МОЗ України від 14 червня 2012 року № 441) (далі - Перелік хвороб), та Перелік хвороб і патологічних станів, ризик виникнення яких підвищується в результаті впливу на організм дитини іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, затверджений наказом МОЗ України від 17 травня 1997 року № 150, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 вересня 1997 року за № 448/2252 (у редакції наказу МОЗ України від 14 червня 2012 року № 441) (далі - Перелік хвороб і патологічних станів), застосовуються при встановленні причинного зв’язку хвороб з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників у населення, яке постраждало внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (далі - причинний зв’язок хвороб), уповноваженими медичними комісіями при експертизі медичних справ та під час стаціонарного обстеження осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, для встановлення причинного зв’язку хвороб, інвалідності та смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників у населення, яке постраждало внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
1.2. До Переліку хвороб і Переліку хвороб і патологічних станів віднесено нозологічні форми захворювань, що безпосередньо пов’язані з дією іонізуючого випромінювання, а також ряд захворювань, у розвитку яких встановлено комплексний вплив іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників, пов’язаних з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС. Визначення захворювань наведено відповідно доМіжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'ядесятого перегляду (МКХ-10).
ІІ. Критерії підтвердження діагнозів
2.1. Причинний зв'язок між захворюваннями, пов’язаними з Чорнобильською катастрофою, частковою або повною втратою працездатності громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і Чорнобильською катастрофою визнається встановленим (незалежно від наявності дозиметричних показників чи їх відсутності), якщо його підтверджено під час стаціонарного обстеження постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи уповноваженою медичною комісією не нижче обласного рівня або спеціалізованими медичними установами Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, які мають відповідну ліцензію Міністерства охорони здоров’я України.
2.2. Питання про причинний зв’язок хвороб 1 групи Переліку хвороб вирішується Центральною міжвідомчою експертною комісією МОЗ України по встановленню причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті (далі - Центральна МЕК) за умови підтвердження діагнозу.
2.3. Питання про причинний зв’язок хвороб 2 та 3 груп Переліку хвороб вирішуються на підставі консультативного висновку або виписки із історії хвороби, які видають заклади охорони здоров’я (не нижче обласного рівня або спеціалізовані медичні установи Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, які мають відповідну ліцензію Міністерства охорони здоров’я України) при підтвердженні діагнозів клінічними, інструментальними та лабораторними (цитологічними, морфологічними, біохімічними) дослідженнями.
2.4. Питання про причинний зв’язок хвороб, які включено до 4 групи Переліку хвороб, вирішується Центральною МЕК та регіональними міжвідомчими експертними комісіями (далі - РМЕК) для всіх категорій постраждалих за наявності витягу з акта огляду медико-соціальної експертної комісії щодо стійкої втрати працездатності за Переліком хвороб.
Вегето-судинна дистонія, що протягом перших років після аварії на Чорнобильській АЕС впливала на розвиток судинних, неврологічних та соматичних захворювань, враховується в період до 1991 року включно.
2.5. Питання про причинний зв’язок хвороб, що виникли у дітей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, вирішується Центральною дитячою спеціалізованою лікарсько-консультативною комісією (далі - дитяча спецЛКК) та обласною дитячою спецЛКК на підставі консультативних висновків або виписки із історії хвороби дитячих спеціалізованих закладів охорони здоров’я при підтвердженні діагнозів інструментальними та лабораторними дослідженнями, а за потреби - генетичними дослідженнями дітей та їх батьків.
2.6. Встановлення причинного зв’язку захворювання, що призвело до смерті, з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС:
2.6.1. У випадку смерті особи, яка постраждала внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, причинний зв’язок встановлюється, якщо діагноз входить до Переліку хвороб та Переліку хвороб і патологічних станів, підтверджений результатами патолого-анатомічного чи судово-медичного дослідження або клінічно доведений при стаціонарному обстеженні за життя цієї особи.
2.6.2. Причина смерті може бути пов’язана з дією шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС без патолого-анатомічного або судово-медичного дослідження, якщо вона є наслідком хвороби, що входить до Переліку хвороб та Переліку хвороб і патологічних станів, за якою був встановлений причинний зв’язок за життя цієї особи.
2.6.3. У випадку смерті за наявності в крові померлої особи 3,0 проміле і більше алкоголю безпосередньою причиною смерті вважається гостра алкогольна інтоксикація незалежно від ступеня інших змін в організмі.
За наявності в крові померлих осіб менше 3,0 проміле алкоголю рішення щодо встановлення причинного зв’язку приймається з урахуванням усіх патологічних змін в організмі і ступеня їх важкості індивідуально в кожному окремому випадку.
ІІІ. Критерії віднесення хвороб до таких, що пов’язані з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС
3.1. Встановлення причинного зв’язку за 1 групою Переліку хвороб проводиться Центральною МЕК в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорія 2), які працювали у зоні відчуження з моменту аварії до 01 липня 1986 року, незалежно від кількості робочих днів, або з 01 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року не менше 5 календарних днів, або у 1987 році не менше 14 календарних днів, а також у потерпілих від Чорнобильської катастрофи, евакуйованих у 1986 році із зони відчуження (у тому числі осіб, які на момент аварії перебували у стані внутрішньоутробного розвитку, після досягнення ними повноліття).
3.2. Причинний зв’язок за 2 групою Переліку хвороб встановлюється незалежно від часу їх розвитку і дози опромінення в:
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження (категорії 2 та 3), визначених пунктами 2 та 3 частини першої статті 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», а також потерпілих від Чорнобильської катастрофи, визначених пунктом 2 частини першої статті 14 цього Закону (категорія 2);
евакуйованих у 1986 році із зони відчуження (у тому числі осіб, які на момент аварії перебували у стані внутрішньоутробного розвитку, після досягнення ними повноліття) (категорія 2);
осіб, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2);
потерпілих від Чорнобильської катастрофи (категорії 3 та 4), визначених абзацами шостим - восьмим пункту 3 та пунктом 4 частини першої статті 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
дітей, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які народились від осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії 1 - 3).
3.3. Причинний зв’язок за 3 групою Переліку хвороб встановлюється у осіб, які мають статус постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС незалежно від часу розвитку хвороб, але не більше, ніж через 40 років після опромінення. Обов’язково враховуються наявність і термін дії радіоактивного йоду при хворобах щитоподібної залози.
3.3.1. Причинний зв’язок щодо захворювань щитоподібної залози серед учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорія 2) встановлюється, якщо роботи з ліквідації проводилися в зоні відчуження з моменту аварії до 01 липня 1986 року - незалежно від кількості робочих днів.
3.3.2. Причинний зв’язок щодо захворювань щитоподібної залози серед евакуйованих осіб та осіб, які постійно проживали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення (категорія 2), та дітей, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи, що проживали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення, встановлюється без обмежень.
Особам, яким після досягнення повноліття не було надано статусу потерпілого від Чорнобильської катастрофи відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», які зазнали опромінення щитоподібної залози і їм встановлено дозу опромінення на щитоподібну залозу, причинний зв'язок встановлюється тільки щодо раку щитоподібної залози.
3.3.3. У потерпілих від Чорнобильської катастрофи (категорії 3 та 4), визначених абзацами шостим - восьмим пункту 3 та пунктом 4 частини першої статті 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», причинний зв’язок встановлюється тільки за наявності дози опромінення на щитоподібну залозу відповідно до даних тиреодозиметричної паспортизації (для дорослого населення - 25 сГрей; для осіб, які на час йодного періоду аварії на Чорнобильській АЕС були дітьми, - 10 сГрей). Для цих категорій потерпілих причинний зв’язок встановлюється без урахування зазначеної дози опромінення на щитоподібну залозу щодо раку щитоподібної залози.
3.3.4. В осіб, які працювали з моменту аварії до 01 липня 1986 року не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986-1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями, причинний зв’язок встановлюється за 2-4 групами Переліку хвороб, якщо захворювання виникли через три - п’ять років після виконання зазначених робіт.
3.4. При встановленні причинного зв’язку за 4 групою Переліку хвороб для всіх категорій постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС обов’язково береться до уваги час виникнення хвороб та наявність витягу з акта огляду медико-соціальної експертної комісії щодо стійкої втрати працездатності за Переліком хвороб.
За 4 групою Переліку хвороб розглядаються медичні справи учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії 2 та 3), а також потерпілих від Чорнобильської катастрофи, визначених пунктом 2 частини першої статті 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (категорія 2), евакуйованих осіб та осіб, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення (категорія 2), гарантованого добровільного відселення (категорія 3), посиленого радіоекологічного контролю (категорія 4).
3.4.1. В учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорія 2) причинний зв’язок встановлюється, якщо хвороба виникла і це підтверджено стаціонарним лікуванням, у період аварійних робіт у 30-кілометровій зоні Чорнобильської АЕС та/або протягом п’яти - семи років після закінчення робіт з ліквідації наслідків аварії.
Для прирівняних до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорія 2) громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, причинний зв’язок встановлюється, якщо хвороба виникла і це підтверджено стаціонарним лікуванням, у період аварійних робіт/участі у випробуваннях та/або протягом п’яти - семи років після зазначених подій.
3.4.2. В учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорія 3) причинний зв’язок встановлюється, якщо хвороба виникла і це підтверджено стаціонарним лікуванням, у період роботи в зоні відчуження і протягом трьох років після закінчення участі в роботах з ліквідації.
3.4.3. У потерпілих від Чорнобильської катастрофи, визначених пунктом 2 частини першої статті 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (категорія 2), осіб, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2), евакуйованих у 1986 році із зони відчуження (у тому числі осіб, які на момент евакуації перебували у стані внутрішньоутробного розвитку, після досягнення ними повноліття) (категорія 2), причинний зв’язок встановлюється, якщо хвороба виникла і це підтверджено стаціонарним лікуванням протягом п’яти - семи років після евакуації.
3.4.4. У потерпілих (категорія 3), визначених абзацами шостим - восьмим пункту 3 частини першої статті 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», причинний зв’язок встановлюється, якщо хвороба виникла і це підтверджено стаціонарним лікуванням, у період проживання в зоні безумовного (обов’язкового) відселення та гарантованого добровільного відселення і протягом п’яти-семи років після відселення, але не пізніше 1995 року (для відселених).
3.4.5. У потерпілих (категорія 4), визначених пунктом 4 частини першої статті 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», причинний зв’язок встановлюється, якщо хвороба виникла і це підтверджено стаціонарним лікуванням, у період проживання на території зони посиленого радіоекологічного контролю протягом п’яти років.
3.4.6. При встановленні причинного зв’язку за 4 групою Переліку хвороб у разі захворювань на цукровий діабет та хвороб органів дихання:
причинний зв’язок щодо цукрового діабету можливий, коли хвороба виникла в період роботи учасників з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії 2 та 3) або протягом одного року після закінчення робіт з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а для потерпілих від Чорнобильської катастрофи, визначених пунктом 2 частини першої статті 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (категорія 2), осіб, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2), евакуйованих у 1986 році із зони відчуження (у тому числі осіб, які на момент евакуації перебували у стані внутрішньоутробного розвитку, після досягнення ними повноліття) (категорія 2), потерпілих, визначених абзацами шостим - восьмим пункту 3 частини першої статті 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (категорія 3), - у перший рік після аварії;
причинний зв’язок щодо хвороб органів дихання встановлюється в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії 2 та 3), потерпілих від Чорнобильської катастрофи, визначених пунктом 2 частини першої статті 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (категорія 2), осіб, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2), евакуйованих в 1986 році із зони відчуження (у тому числі осіб, які на момент евакуації перебували у стані внутрішньоутробного розвитку, після досягнення ними повноліття) (категорія 2), потерпілих, визначених абзацами шостим - восьмим пункту 3 та пунктом 4 частини першої статті 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (категорії 3 та 4), які за видом своєї діяльності могли отримати інгаляційний вплив радіонуклідів у 1986-1987 роках.
3.5. Встановлення причинного зв’язку хвороб у дітей, які:
народжені від батьків, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС категорій 1 - 3, встановлюється у випадках онкологічних, онкогематологічних хвороб та при вроджених вадах розвитку будь-якої локалізації, які впливають на якість життя дитини та не піддаються корекції або потребують тривалого лікування після корекції (вади розвитку, що не впливають на функціональний стан дитини, та можуть бути вилікувані (відкориговані) терапевтичним або оперативним шляхом, не можуть бути пов’язані з впливом наслідків аварії на Чорнобильській АЕС);
проживали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення (категорія 2) за пунктами 1 та 4 Переліку хвороб і патологічних станів, встановлюється без обмежень, за пунктами 2, 3, 5, 6 та 7 Переліку хвороб і патологічних станів встановлюється, якщо хвороба виникла протягом трьох років проживання або трьох років з дати відселення;
постійно проживали або постійно працюють чи постійно навчаються у зонах безумовного (обов’язкового) та гарантованого добровільного відселення за умови, що вони станом на 01 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років (категорія 3), за пунктом 1 Переліку хвороб і патологічних станів встановлюється без обмежень, за пунктами 2-7 Переліку хвороб і патологічних станів, якщо хвороба виникла у період проживання протягом п’яти років або одного року після відселення, встановлюється без обмежень;
постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю за умови, що вони станом на 01 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у цій зоні не менше чотирьох років (категорія 4), причинний зв'язок за Переліком хвороб і патологічних станів встановлюється тільки у випадках онкологічних та онкогематологічних хвороб.
3.6. У потерпілих дітей, яким було встановлено причинний зв'язок інвалідності з наслідками Чорнобильської катастрофи, після досягнення ними 18 років проводиться повторна експертиза уповноваженими медичними комісіями відповідно до затвердженого Переліку хвороб.
3.7. Особам, які мали статус дітей, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи, до 18 років, та особам, що народилися від батьків, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи (категорії 1-3), і не отримали статусу дитини-інваліда внаслідок Чорнобильської катастрофи до досягнення 18 років, при виявленні захворювань онкологічної та онкогематологічної патології після досягнення 18 років причинний зв’язок встановлюється за наявності посвідчення серії «Д» відповідно до статті 27 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
{Інструкція в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 441 від 14.06.2012}
Завідуючий Сектором 
радіаційної безпеки 
та медичних проблем 
аварії на ЧАЕСВ.О. Лисак

Публікації документа

  • Офіційний вісник України від 20.10.1997 — 1997 р., № 40, стор. 57, код акту 4059/1997

Немає коментарів:

Дописати коментар