-->
☢ ☢   Любите Родину - Мать вашу!        Якщо ви не боретеся за свої права, у вас їх заберуть!        Заявка на кредит онлайн        Наш Телеграм канал        Бесплатные кредитные карты        Реклама в анонімних оголошеннях    ☢ ☢

12.09.2018

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує прийняти за основу проект Закону № 8593

Комітет рекомендує прийняти за основу проект Закону № 8593 про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо забезпечення державних гарантій та соціальної підтримки

Комітет розглянув проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо забезпечення державних гарантій та соціальної підтримки (реєстр. № 8593 від 12.07.2018 р.), поданий народним депутатом України Яценком А.В. 

Законопроектом пропонується:

- надати статус потерпілих від Чорнобильської катастрофи особам, які народилися від учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та евакуйованих із зони відчуження і після досягнення повноліття не були віднесені до категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

- встановити розмір компенсації вартості продуктів харчування для громадян, віднесених до категорії 2, не нижче ніж 25 відсотків прожиткового мінімуму на 1 особу в розрахунку на місяць;

- відновити дію окремих пунктів статті 30 щодо надання пільг та компенсацій потерпілим дітям та їх батькам, а саме: повне державне забезпечення дітей до вступу їх до школи; безоплатний проїзд у межах України на всіх видах транспорту дитині та особі, яка супроводжує хвору дитину до місця лікування, оздоровлення і назад; а також здійснювати виплату грошової компенсації вартості продуктів харчування дітям, які не харчуються в закладах освіти, за фізіологічними нормами, а дітям з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи – за медичними нормами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, у розмірах не нижче 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років, встановленого на 1 січня відповідного року;

- скасувати залежність надання пільг та компенсацій для постраждалих громадян від середньомісячного сукупного доходу;

- встановити розмір щомісячної грошової компенсації у разі втрати годувальника на кожного члена сім’ї, який був на його утриманні, не менше 10 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність незалежно від розміру пенсії, встановленої згідно із законодавством; 

- встановити розмір щомісячної додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, для постраждалих осіб, віднесених до категорії 1, не нижче 100 відсотків прожиткового мінімум для осіб, які втратили працездатність; для осіб категорії 2, 3, 4 – 50 відсотків прожиткового мінімуму; сім’ям, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, – 10 відсотків прожиткового мінімуму;

- встановити мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи для 1 групи інвалідності – не нижчий 10 мінімальних пенсій за віком, 2 групи – 8 мінімальних пенсій за віком, для 3 групи – 6 мінімальних пенсій за віком, для дітей-інвалідів – 3 мінімальних пенсій за віком;

- виключити норми щодо обмежень максимального розміру пенсії (10740 гривень) та виплат пенсій працюючим пенсіонерам з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- установити, що будь-які обмеження щодо максимального розміру доплат, пенсій та компенсацій, або щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством) не застосовуються до громадян, які постраждали наслідок Чорнобильської катастрофи.

Міністерство соціальної політики України висловило ряд зауважень до законопроекту та не підтримує його прийняття.

За висновком Мінсоцполітики, відповідно до частини четвертої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» мінімальний розмір пенсії за віком застосовується виключно для визначення розмірів пенсій, призначених згідно з цим Законом, для осіб, які мають стаж певної тривалості. Тому пропоновані зміни до статті 54 Закону щодо встановлення мінімальних розмірів пенсій для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у прив’язці до мінімальної пенсії за віком у разі прийняття законопроекту створять законодавчу прогалину у регулюванні цих виплат. Також Мінсоцполітики зазначає, що чинна редакція статті 58 Закону не містить будь-яких обмежень щодо виплати пенсії працюючим пенсіонерам.

Міністерство фінансів у своєму висновку зазначає, що реалізація положень законопроекту матиме вплив на видаткову частину державного бюджету. У порушення частини 1 статті 27 Бюджетного кодексу України до законопроекту не подано фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції про зміни до законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. Разом з цим, за орієнтовними розрахунками, додаткові видатки на реалізацію запропонованих змін до статей 50, 51, 52 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо встановлення розмірів додаткової пенсії за шкоду заподіяну здоров’ю, щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи залежно від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становитимуть близько 586,8 млн. грн. на місяць або 7,0 млрд. грн. на рік, джерела покриття яких відсутні.

За висновком Мінфіну, термін набрання законопроектом чинності порушує вимоги частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України, згідно з якою закони України, або окремі їх положення, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим.

Мінфін не підтримує зазначений законопроект.

Міністерство охорони здоров’я України підтримує запропоновані зміни до статті 11 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» в частині визначення 4 категорії потерпілих осіб від Чорнобильської катастрофи. Що стосується запропонованих змін щодо визначення нової категорії потерпілих від Чорнобильської катастрофи, зокрема осіб, які народилися від учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та евакуйованих із зони відчуження і після досягнення повноліття не були віднесені до категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (підпункт 7 статті 11 зазначеного законопроекту) та подальше їх безоплатне обстеження, лікування у спеціалізованих медичних закладах (запропоновані зміни до статті 13 чинного Закону України), то МОЗ зауважує, що для цього необхідні додаткові бюджетні кошти, розрахунки яких не надані до зазначеного законопроекту, а у пояснювальній записці до законопроекту стверджується, що реалізація зазначеного законопроекту не потребує додаткових бюджетних коштів.

МОЗ вважає недоцільними запропоновані зміни до підпунктів 1 та 6 статті 20 чинного Закону України, так як питання безоплатного лікування пільгових категорій громадян в Україні, у тому числі і осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи врегульовано постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» (із змінами та доповненнями). 

Головне науково-експертне управління, підтримуючи загалом законодавчу ініціативу як таку, що спрямована на відновлення порушених прав осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, та посилення їх соціальної захищеності, водночас висловило щодо неї ряд зауважень та пропозицій.

Головне управління звертає увагу на необґрунтованість визначення у новій частині 3, якою доповнюється стаття 54 Закону, мінімальних розмірів пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, виходячи з мінімальної пенсії за віком.

Головне науково-експертне управління, не заперечуючи щодо скасування обмеження пенсій максимальним розміром на рівні десяти прожиткових мінімумів (зміни до статті 67 Закону), вважає, що такі зміни мають бути поширені на всіх одержувачів пенсій, а не лише на тих, кому пенсії призначені відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». 

Також звертає увагу на необхідність дотримання вимог статті 91 Регламенту Верховної Ради України та статті 27 Бюджетного кодексу України щодо подання суб’єктами права законодавчої ініціативи фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки).

Узагальнюючий висновок Головного науково-експертного управління. За результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з наступним урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо забезпечення державних гарантій та соціальної підтримки.

Комментариев нет:

Отправить комментарий