-->

28.05.20

До Верховного Суду як суду першої інстанції

Категорія справи № 
9901/130/20
: Адміністративні справи (з 01.01.2019); Справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з них; оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, з них:.
Надіслано судом: 25.05.2020. Зареєстровано: 25.05.2020. Оприлюднено: 26.05.2020.
Номер судового провадження: П/9901/130/20

УХВАЛА
25 травня 2020 року                                                                                     Київ

справа №9901/130/20                                               адміністративне провадження №П/9901/130/20

Верховний Суд у складі судді-доповідача Касаційного адміністративного суду  Кашпур О.В., перевіривши матеріали позовної заяви ОСОБА_1 до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України про визнання дій і бездіяльності протиправними, зобов?язання вчинити певні дії,                                             У С Т А Н О В И В:

22 травня 2020 року ОСОБА_1 подав до Верховного Суду як суду першої інстанції адміністративний позов до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, в якому просить:

1) визнати повалення конституційного ладу, правового устрою і міжнародного порядку в Україні, знищення принципу верховенства права, порушення прав і свобод людини в Україні;

2) визнати, що Україна, її державна влада на свій протиправний розсуд керує життям позивача і здоров`ям, честю і гідністю, долею і волею, є рабовласником, убивцею права і Закону, долі, волі і життя, інваліда першої групи;

3) визнати злочином дії виконавчої та законодавчої влади України, яка не відреагувала на численні скарги-вимоги інваліда першої групи, учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, категорії 1, ветерана праці, особи похилого віку,

4) визнати та присудити право на основну, державну, страхово-ядерну, довічну пенсію виключно в % від ступеню втрати працездатності встановленого радіологічною МСЕК 04.03.1991 та його зміни, виключно із фактичного, базового, офіційного, актом перевірки перевіреного, страхового-ядерного заробітку 1986 року 3652 рублі СРСР=до 5189 дол. США, без будь-яких обмежень права гарантованого Конституцією;

5) зобов`язати Державу Україну її виконавчу владу - Кабінет Міністрів України, Уряд України, на державному всесвітньому рівні, визначити, призначити, нарахувати, перерахувати, виплатити основну державну страхову пенсію виключно у % від ступеню втрати працездатності, виключно із фактичного базового, основного, офіційного заробітку 1986 року  3652 рублі СРСР=до 5189 дол. США;

6) присудити: зобов`язати Україну - Уряд України, призначити та виплатити додаткову пенсію за ядерну шкоду, заподіяну життю і здоров`ю першою групою інвалідності;

7) присудити: зобов`язати Україну - Уряд України на всю загальну суму щоквартально, щорічно із 04.03.1991 по день сплати боргу з вини держави нарахувати 3% річних за борговим зобов`язанням, як конституційну гарантію права та пеню у розмірі 120% річних від найвищої облікової ставки Національного банку України, на день сплати боргу без будь-яких обмежень права та його непорушних гарантій;

8) присудити: зобов`язати Україну - Уряд України в строк до одного місяця визначити  суму боргу з вини держави та здійснити повну виплату страхового, ядерного, казначейського боргу без будь-яких обмежень права і пояснення надходження страхових-ядерних коштів. Рішення суду поставити на контроль виконання та: у разі невиконання рішення зобов`язати Україну на всю суму боргу пощоденно нараховувати  пеню в розмірі 120% річних та 3% річних по день повної виплати боргу;

9) присудити: зобов`язати парламент - Верховну Раду України, здійснити контроль за діяльністю Кабінету Міністрів України - виконавчої влади України, на підставі цієї позовної заяви та всіх звернень позивача до Кабінету Міністрів України;

10) присудити: зобов`язати іменем України  законодавчу і виконавчу владу України у своїй діяльності лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

11) присудити: зобов`язати Верховну Раду України відновити дію Закону України №796-12 від 28.02.91 до його непорушної редакції 1996 року, скасувати будь-які постанови Кабінету Міністрів України та будь-які законодавчі акти Верховної Ради України, якими звужено норму спеціального Закону;

12) визнати незаконними та скасувати будь-який законодавчий акт, будь-якого органу державної влади, за будь-який період часу, яким скасовано, звужено конституційні гарантії, встановлені Законом України №796-12 від 28.02.91;

13) у разі заперечення  України , її виконавчої та законодавчої влади проти позову, вимагає стягнути із держави моральну шкоду в розмірі 1000000 доларів США;

14) Верховним Судом визнати безправ`я і беззаконня  в Україні.

Згідно з пунктами 4 і 5 частини п?ятої статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) у позовній заяві зазначаються: зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів; виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини.

Під змістом позовних вимог розуміються запропоновані позивачем способи захисту свого публічного права, свободи чи інтересу, а обставинами, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, є конкретні юридичні факти, з настанням яких суб`єкти публічного права вступають з фізичними чи юридичними особами у спірні правовідносини. Позовні вимоги і обставини в їх обґрунтування мають викладатися лаконічно, чітко, зрозуміло, з використанням прийнятої юридичної термінології.

В силу частини четвертої статті 22, частини першої статті 266 КАС України Верховний Суд як суду першої інстанції розглядає адміністративні справи щодо: 1) законності (крім конституційності) постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України; 2) законності дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; 3) законності актів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; 4) законності рішень Вищої ради правосуддя, ухвалених за результатами розгляду скарг на рішення її Дисциплінарних палат.

З позовної заяви вбачається, що ОСОБА_1 переважно заявлені вимоги про встановлення судом певних фактів, а не вимоги про захист його прав, свобод чи інтересів у спірних правовідносинах, що не узгоджується зі змістом позовних вимог і повноваженнями суду, наведеними в частині першій статті 5 і частині четвертій статті 266 КАС України.

Позивачу слід мати на увазі, що позовні вимоги до Кабінету Міністрів України Верховним Судом як судом першої інстанції не розглядаються, тому у позовній заяві необхідно сформулювати зміст позовних вимог окремо до Верховної Ради України, вказати, які її постанови, дії чи бездіяльність є протиправними і навести обґрунтування їх протиправності, а також зазначити, які конкретно дії в межах наданих суду повноважень необхідно вчинити для відновлення порушених прав позивача.

Також необхідно викласти обставини, якими позивач обгрунтовує кожну зі своїх позовних вимог та зазначити докази, що підтверджує кожну із викладених обставин.

У частині першій статті 172 КАС України встановлено, що в одній позовній заяві може бути об`єднано декілька вимог, пов`язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами, основні та похідні позовні вимоги.

Тобто, позивач може заявити кілька вимог в одній позовній заяві, якщо вони пов`язані між собою.

Відповідно до приписів частини першої статті 169 КАС України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 160161 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

У зв?язку з наведеним Суд залишає позовну заяву без руху з наданням ОСОБА_1 строку для усунення недоліків шляхом складання та подання нової позовної заяви.

Керуючись статтями 169248264266, пунктом 3 розділу VI "Прикінцеві положення" КАС України,

У Х В А Л И В:

Позовну заяву ОСОБА_1 до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України про визнання дій і бездіяльності протиправними, зобов?язання вчинити певні дії - залишити без руху.

Надати позивачу строк у десять днів з дня вручення копії цієї ухвали, але не менший, ніж строк дії карантину, пов`язаного із запобіганням поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), для усунення недоліків позовної заяви у спосіб, зазначений у мотивувальній частині ухвали.

Роз`яснити, що в разі невиконання вимог цієї ухвали у встановлений судом строк позовна заява буде повернута позивачу.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання і оскарженню не підлягає.  

Суддя                                                                                          О.В. Кашпур

Немає коментарів:

Дописати коментар