-->

16.04.24

КСУ оприлюднив Рішення щодо гарантій соцзахисту та відшкодування шкоди особам з інвалідністю, яка настала внаслідок Чорнобильської катастрофи

Перший сенат Конституційного Суду України (далі – Суд) 3 квітня 2024 року на пленарному засіданні ухвалив Рішення № 4-р(І)/2024 у справі за конституційними скаргами Водолагіна Сергія Миколайовича та Некрилова Володимира Вікторовича.

Рішення стосується відповідності Конституції України пункту 2 розділу І Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи“ щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб" від 29 червня 2021 року № 1584–ІХ (далі – Закон № 1584), частини третьої статті 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи“ від 28 лютого 1991 року № 796–ХІІI (далі – Закон № 796).

Цими приписами встановлено мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Заявники оспорювали частину третю статті 54 Закону № 796 зі змінами, за якою "в усіх випадках розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими: для I групи інвалідності – 6000 гривень; для II групи інвалідності – 4800 гривень; для III групи інвалідності – 3700 гривень; для дітей з інвалідністю – 3700 гривень".

Вирішуючи порушене в конституційних скаргах питання щодо конституційності частини третьої статті 54 Закону № 796, Суд виходить із такого.

Відповідно до юридичної позиції Суду Конституція та закони України виокремлюють певні категорії громадян України, що потребують додаткових гарантій соціального захисту з боку держави (перше речення абзацу чотирнадцятого пункту 5 мотивувальної частини Рішення від 11 жовтня 2005 року № 8-рп/2005).

Для громадян України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на конституційному рівні встановлено особливі гарантії їх соціального захисту та відшкодування завданої шкоди їхньому життю та здоров’ю.

Статтею 54 Закону № 796 регламентовано види та порядок призначення державної пенсії особам, віднесеним до категорії 1 та у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Суд вказує, що конституційно-правовий статус зазначеної категорії громадян обумовлено специфічним характером наслідків Чорнобильської катастрофи, подолання яких вимагає неухильного виконання державою свого обов’язку з відшкодування шкоди за завдані фізичні, моральні та матеріальні втрати особам, яким призначено пенсію за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи.

У Рішенні Суд наголошує, що "виокремлення законодавцем з категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, які потребують особливого ставлення держави – осіб з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а також з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи, – та запровадження саме для цієї категорії осіб державної пенсії й установлення на рівні закону її мінімальних розмірів слід розглядати як прояв з боку держави заходів підтримчої дії для цих осіб“ [абзац восьмий підпункту 2.5.1 підпункту 2.5 пункту 2 мотивувальної частини Рішення від 7 квітня 2021 року № 1-р(II)/2021].

Суд у Рішенні висновує, що пенсія за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначається особам виходячи з імперативних вимог Конституції України як особлива форма відшкодування завданої їм шкоди та є такою, що не може бути скасованою чи зменшеною, поставленою в залежність від наявних фінансових ресурсів чи будь-яких інших обставин. Скасування, обмеження або зменшення пенсії для осіб з інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, призведе до порушення сутнісного змісту конституційних засад, якими людське життя та здоров’я визнано найвищими соціальними цінностями.

З огляду на особливий конституційно-правовий статус осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, "Верховна Рада України, ухвалюючи закони, має гарантувати належний захист та реалізацію прав і свобод людини, що є однією з умов забезпечення людської гідності як природної цінності“ [п’яте речення абзацу другого підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 16 вересня 2021 року № 6-р(ІІ)/2021].

Суд за результатом посутнього аналізу статей 3, 16, 50 Конституції України, Рішення від 7 квітня 2021 року № 1-р(II)/2021 констатує, що Верховна Рада України Законом № 1584 повторно запровадила правове регулювання з тим самим недоліком, а саме визначила у частині третій статті 54 Закону № 796 мінімальні розміри державної пенсії за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи у розмірах менших, ніж їх було гарантовано Законом № 796 у редакції Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 6 червня 1996 року № 230/96–ВР.

Тому, "повторно запровадивши правове регулювання з тим самим недоліком, Верховна Рада України порушила вимогу частини другої статті 8 Основного Закону України, за якою закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй“ (абзац четвертий підпункту 2.3 пункту 2 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 20 грудня 2018 року № 13-р/2018).

Отже, Конституційний Суд України дійшов висновку, що частиною третьою статті 54 Закону № 796 вчергове порушено належний рівень соціального захисту та засадничий обов’язок держави щодо відшкодування завданої шкоди особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що не відповідає частині першій статті 3, частині другій статті 8, статті 16, частині третій статті 22, частині першій статті 46, частині першій статті 50 Конституції України.

Дослідивши питання, порушені в конституційних скаргах, Суд дійшов висновку, що частина третя статті 54 Закону № 796 не відповідає Конституції України (є неконституційною) і утрачає чинність через три місяці з дня припинення чи скасування воєнного стану введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні“ від 24 лютого 2022 року№ 64/2022 зі змінами.

Водночас Суд закрив конституційне провадження в частині щодо конституційності абзаців восьмого, дев’ятого, десятого пункту 2 розділу І Закону № 1584 у зв’язку з неприйнятністю конституційних скарг.

Судді-співдоповідачі у цій справі – Олександр Петришин і Петро Філюк.

8 коментарів:

Владимир сказав...

А где же те сраные юристы Верховной Рады были, когда законы проганяли через Раду с нарушениями Конституции? Они же учились в институтах за наш счет. Ну, понятно - депутаты. Там баран на баране сидит и писюн дрочит во время заседания. Но вед обязаны же были юристы каждый закон проверять!

Владимир сказав...

Слышно что-нибудь о выплатах к 26апреля? Или к 5 мая?

Вячеслав сказав...

Павлоград дал 16.04.--1000 гр к 26 апреля.

Михаил сказав...

До 5 травня відмінили ще в тому році,виплата буде до дня Незалежності,тільки в меншому розмірі.

Владимир сказав...

Михаил Ваша правда. Забыл!

" Лжеліквідатор" сказав...

Колеги чи не колеги! Окремі НЕДОУМКИ звинувачивали мене в тому що я не ліквідатор Пропонували НЕВІДОМО КОМУ, ПЕРЕВІРИТИ МОЇ ДОКУМЕНТИ! НЕУЧИ Час пройшов ПЕРЕВІРИЛИ! ПОВІДОМТЕ НЕДОУМКИ партії ..... Результат роботи зичайно під ніком "АНОНІМО"!
Далі яким треба бути профі в чорнобильських питаннях щоб не знати що виплати згідно ЗУ перенесені на серпень місяць Виступив адвокат одного недо... звичайно під ніком АНОНІМО
Панове не в 2023 році зміни внесли а в 2022 році Жодного законодавчого АКТУ або підкакту КМУ не має в Україні що ліквідатору той чи іншої категорії 1А або 2А ТІЙ чи ІНШІЙ області мають виплачувати певну суму!
ЗВЕРТАЮ УВАГУ ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ ЦИВІЛЬНИХ ЛІКВІДАТОРІВ ТИМ ХТО МАЄ ДВА посвідчення ІНВАЛІД ВІЙНИ та учасник ЧАЄС ЛІКВІДАТОР інша справа Будьте ЗДОРОВІ! ТА пишить розумні повідомлення Вас читає ВСЯ УКРАЇНА З повагою до ВАС "ЛЖЕЛІКВІДАТОР"

" Лжеліквідатор" сказав...

ПРОГРАВ ВИЗНАЮ! ДОПОМОГА ІНВ ВІЙНИ та РЕШТА ЛЮДЯМ ПО ЗУ ВИПЛАЧУЄТЬСЯ з 2023 року ХОЧА ЗМІНИ ВНЕСЕНІ в 2022 році МОЯ ПОМИЛКА ВАМЗЖОРОВЯ КРАЇНІ ПЕРЕМОГИ!

" Лжеліквідатор" сказав...

остане речення ....ВАМ ЗДОРОВЯ, УКРАЇНІ ПЕРЕМОГИ! З повагою до Вас

Дописати коментар